Flyparken

LN-BDL
Cessna 172 - LN-BDL
et av våre mest populære fly. Flyet er fra 1980